NEPAL: Goma Pandey

Why did you attend YGAP, and what was your experience? मैले वाइग्यापमा विभिन्न कामदारहरmको अवस्था, अवसर चुनौती र समस्याको समधानका बारेमा सिक्न र विभिन्न देशका ट्रेड युनियन कर्मीहरmको बारेमा जानकारी लिन सहभागिता लिएकी हूँ । मैले आशा गरेका सम्पूर्ण बिषयमा राम्रो जानकारी पाएँ , नयाँ साथीहरm बनाउने मौका पाए , साथै स्टडी सर्कलको बिस्तृत जानकारी…

Read More